Automation

Vi frigör tid genom att automatisera själsdödande arbetsuppgifter.

Vi sparar tid och minskar era kostnader genom att automatisera frekvent återkommande och repetitiva processer. Processer som allt som oftast skapar ett energi- och glädjedränage hos de individer som utför dem. Genom att genomlysa era processer hittar vi de flöden och arbetsuppgifter som kräver sin noggrannhet, återkommer ofta och där ingen mänsklig intuition eller beslut krävs för att utföra uppgiften - och eliminerar dem genom enkel automation.

Vi frigör tid för meningsfullt och värdeskapande arbete - för alla vill väl ha roligt på jobbet!

Rpa

Robotic Process Automation a.k.a RPA är enligt Gartner dem mest snabbväxande mjukvaran i världen med en årlig tillväxt på 63 %.*


Nintex RPA är en av få sofistikerade mjukvaror vars unika användarvänlighet och gränssnitt, som bygger på "drag & drop"- funktionalitet, gör det möjligt att även utan avancerad IT-bakgrund bygga automatiserade flöden - dvs robotar. Med Nintex RPA jämfört övrig RPA-mjukvara på marknaden blir ni därför snabbare oberoende av både oss som konsulter och er interna IT-avdelning och kan själva hantera era robotar och flöden.


*Publicerad rapport av Gartner 8 Juli 2019

Vad är RPA?

RPA är mjukvara som kan efterlikna en människas arbetssätt med musklickande och tangentbordstryckande i arbetsmoment som inte kräver någon mänsklig intuition eller beslut. RPA används bäst vid återkommande administrativa processer där tydliga regler och rutiner kan efterföljas.


RPA uppskattas många gånger för sin enkelhet att komma igång eftersom inga integrationer till befintliga system och infrastruktur krävs. Robotarna byggs utan någon programmering direkt genom ditt användargränssnitt. Med användarvänlig drag- and-drop funktionalitet och förvalda formler kan medarbetarna själva lära sig bygga robotarna.


Varför investera i RPA?

Det första man ofta tänker på är kostnadsbesparingar vilket givetvis inte ska förringas. Det som sällan kommer fram är glädjen och lättnaden det skapar när de själsdödande arbetsuppgifterna försvinner från medarbetarnas bord. Att frigöra tid för sina medarbetare att ägna åt de uppgifter som för dem är stimulerande och för bolaget värdeskapande är om inte större så lika viktigt som kostnadsbesparingen i sig. Att få arbeta med det som känns roligt och utmanande skapar engagemang som i sin tur ökar lönsamheten.Vad vi kan hjälpa er med:

• Introduktion till Automation • Förstudier • Processkartläggning • Proof of Concept • Implementation • Utbildning & träning • Support & underhåll


Fördelar med RPA

Kvalitet

Med RPA utförs processerna snabbare, med större säkerhet och till en lägre kostnad än vad vi människor kan åstadkomma.


Enkelt att komma igång

RPA uppskattas många gånger för sin enkelhet att komma igång eftersom inga integrationer till befintliga system och infrastruktur krävs.


Skalbarhet

När en process är automatiserad kan alla medarbetare som arbetar med samma process nyttja samma automation. Dvs helt plötsligt kan en robot göra flera personers rutinarbete.


Frigör tid

Det finns otroligt mycket rutinarbete och outforskat potential i våra bolag idag. Så mycket tid att frigöra till värdeskapande arbete.

Vi vet att att det inte är upp till oss att bestämma vad våra kunder ska göra med den tid som frigörs och de kostnader

som sparas med automation. Men vi arbetar efter en vision om att våra kunder ska avsätta en del av den tid och de resurser som frigörs på aktiviteter som rör oss i rätt riktning för att rädda klimatet och möjliggöra för oss och kommande generationer att kunna njuta av livet.


Vårt sätt att bidra till detta är att för varje konsulttimme vi spenderar hos våra kunder för att frigöra tid skänker vi pengar till ett för kunden prioriterat klimatfrämjande projekt. För en bättre framtid.


Vilka processer kan automatiseras med rPa?

Antalet processer du kan automatisera är närmast oändligt. Mycket handlar faktiskt om din egen kreativitet. Det bästa sättet att öka sin kreativitet och förståelse är att faktiskt se hur man bygger en robot (se anmälningsformulär längre ned). Tills du gjort det kan vi ge dig några exempel på processer.

FINANCE-PROCESSER

 • Krav- och påminnelsehantering
 • Kreditkontroll
 • Registrera och validering av ny leverantör eller kund
 • Automatiskt uppdatera växelkurser
 • Registrera manuell dokumentation / formulär
 • Kontrollera information
 • Producering av dags-, vecko- och månadsrapporter
 • Kontantavstämningar mot bank
 • Rutiner för att förekomma bedrägerier
 • Tidrapporter - uppmuntra, följa upp och återkoppla

GENERELLA PROCESSER

 • Söka, sammanställa och uppdatera information från olika system och webbtjänster
 • Hantering och generering av nya lösenord
 • Underhålla och uppdatera kunddatabas med korrekt mail, telefonnummer, adress och annan information
 • Fylla i blanketter
 • Sortera och strukturera data
 • Meddela kunder automatiskt via e-post om ändringar i medlemskap, avgifter eller andra aktiviteter
 • Automatisera beställningar från en webshop och överföra data till inventerings- och orderbehandlingssystemet.