top of page

Vad vi gör.

Vi frigör tid för en bättre framtid.

 Våra tjänster

Vi trivs i Gränslandet.

Vi trivs väldigt bra i gränslandet mellan ekonomi och IT. Vi förstår ekonomifunktionens vardag, flöden och utmaningar och vet vilka kompetenser, verktyg och tekniska lösningar som bidrar till att göra arbetsdagen enklare och roligare. Vi hjälper er att säkerställa att ni har rätt kompetens för idag och imorgon och höjer graden av digitalisering och automation inom ekonomifunktionen. 

Konsulter

En uppsägning, IFRS konvertering eller en ny roll ska utformas

- vi säkerställer att ni får den kompetensboost ni behöver!

Automation

Det finns gott om tidskrävande, frekvent återkommande och regelstyrda processer inom ekonomifunktionen - vi hjälper er att automatisera dem!

Rekrytering & Executive Search

Rätt ledare och team är avgörande för din framgång som CFO. Men hur vet du vem som är rätt när både omvärld och funktion ständigt förändras? 

Transformation

Står ett affärssystemsbyte på agendan, översyn av processer eller frågor kring hållbarhetsrapportering? Då har du hamnat rätt!

 VÅRA TJÄNSTER 

Vi trivs i Gränslandet.

Vi trivs väldigt bra i gränslandet mellan ekonomi och IT. Vi förstår ekonomifunktionens vardag, flöden, och utmaningar och vet vilka kompetenser, verktyg och tekniska lösningar som bidrar till att göra arbetsdagen enklare och roligare. Vi hjälper er att säkerställa att ni har rätt kompetens för idag och imorgon och höjer graden av digitalisering och automation inom ekonomifunktionen. 

Konsulter

En uppsägning, en nybliven förälder, omorganisation eller en ny roll ska utformas

- vi hjälper er med den kompetensboost ni behöver.r!

Automation

Det finns gott om tidskrävande, frekvent återkommande och regelstyrda processern inom ekonomifunktionen - vi hjälper er att atuomatisera dem!

Rekrytering & Executive Search

Rätt leadare och team är avgörande för din framgång som CFO. Men hur vet du  du vem som är rätt när både omvärld och funktion ständigt förändras? 

Transformation

Står ett affärssystem byte på agendan, översyn av processer eller frågor kring hållbarhetsrapportering? Då har du hamnat rätt!

Vandra Consulting Group - förbättringsprojekt inom ekonomifuktionen

Konsulter

Lyft teamet med interimskonsulter.

Vi vill att det ska kännas enkelt, tryggt och kul att hitta rätt konsulter till din ekonomifunktion. Vi vet att du hellre lägger din tid på att knåda siffor, analysera och utveckla verksamheten än att prata med leverantörer och jaga in rätt kompetens.
 

Oavsett om du behöver specialistkompetens för en kortare period eller ett helt team över längre tid, löser vi det åt dig. Vi finns här i vått och torrt, alltid som extra bollplank. Vi tillsätter kvalificerade konsulter till ekonomifunktioners förbättringsprojekt, systembyten och vakanser. 


Med en kollaborativ leveransmodell förändrar vi sättet att ta in konsulter. Genom att samarbeta med de globala konsulthusen, nischade interimsbolagen och enmanskonsulter frigör vi tid för dig, kan agera oberoende, och ha ditt behov i fokus oavsett om det rör sig om generalister, specialister eller managementkonsulter. ​Resultatet blir kortare ledtider, högre kvalitet och konkurrensutsatta priser. ​

Exempel på roller vi tillsätter:

CFO - Head of Finance - Head of Group Business Control - Head of Group Accounting - Head of Business Control - Head of Accounting - Financial controller - Business Controller - IT controller - Accountant - IFRS specialist - Internkontroll - Sustainability consultant - BI Consultant - Data analyst - AI & Machine Learning Consultant

Automation

Låt oss förenkla din vardag.

Vi trivs väldigt bra i gränslandet mellan ekonomi och IT. Med fokus på människan och hennes vardag hjälper vi våra kunder att utveckla sin ekonomifunktion och höja graden av automation. Med smarta och dynamiska verktyg kan vi automatisera arbetsuppgifter, flöden och processer och minska rutinarbete, öka produktiviteten och kvaliteten i era leveranser.

 

Säg hej då till monotont och själsdödande arbete och hej till en mer spännande vardag!

Vad innebär det i praktiken?

Att ni kan lägga avsevärt mycket mindre tid på att producera, sammanställa och kontrollera ert arbete och mer tid på att snabbt och effektivt stötta verksamheten och bygga framtidens ekonomifunktion! Se till att nyttja befintliga system där de är som bäst och använd kompletterande verktyg där manuell handpåläggning är omfattande eller där era system inte pratar med varandra. Tillsammans med oss och våra partners hjälper vi er att sondera terrängen och guida er i er automations- och AI-resa.

Vad kan automatiseras?

Vänd på steken. Vad kan inte automatiseras? Idag kan, enligt en studie gjord av McKinsey, 60-70 % av vårt arbete inom tjänstemannasektorn helt eller delvis automatiseras. Arbete som även omfattas av roller på C-level nivå. 

Intresserad av att frigöra tid från en stressig vardag? 

Vandra automatiserar inom ekonomifunktionen. Vilket frigör tid, effektiviserar och minskar kostnader.
Rekrytering - rätt kompetens för dig och imorgon. Ekonomer med IT kompetens.

Rekrytering & Executive Search

Rätt kompetens för idag och framtiden.

Hur kommer din ekonomifunktion att se ut om 1 till 5 år? Hur kommer den exponentiella teknikutvecklingen forma funktionen och hur påverkar det vilken kompetens du behöver idag?

 

Låt oss forma ditt kompetensbehov tillsammans!

 

Vi anpassar vår leveransmodell efter ert unika behov och hittar rätt person med hänsyn till företagskultur, affärsmål och det sammanhang hon ska verka i. Och inte minst efter den framtid och resultat ni ska skapa ihop.

Vi tillsätter renodlade ekonomiroller och roller som befinner sig i gränslandet mellan ekonomi och IT.

Exempel på roller vi tillsätter: 

CFO - Head of Finance - Head of Group Business Control - Head of Group Accounting - Head of Business Control - Head of Accounting - Financial controller - Business Controller - IT controller - Accountant - Sustainability Manager - BI Analyst - Data analyst - AI & Machine Learning analyst

Transformation

Hitta rätt väg fram.

System, teknik, verktyg och strukturerade processer ligger alla till grund för ekonomifunktionens effektivitet och möjlighet att bistå verksamheten med rätt beslutsunderlag i rätt tid. Vi hjälper våra kunder att välja rätt lösning idag för morgondagens utmaningar. Med fokus på att minska manuellt arbete i grundprocesserna och öka kvalitet och tillgängligheten av data frigörs tid. Det i sin tur skapar möjlighet för människor och organisationer att ägna sig åt det som är värdeskapande och utvecklande för så väl individ, bolag som kunder.

Vi kan t ex hjälpa dig som CFO att upphandla, designa och implementera nya affärssystem, kartlägga och effektivisera processer,  förberedelser inför en börsnotering, höja graden av digitalisering, implementera och rådge kring hållbarhetsrapportering men också skapa konkurrensfördelar genom kraften att integrera hållbarhetsarbete med er affär, innovation och strategi. 

Genom vår kollaborativa affärsmodell får du som kund uppleva det lilla konsultbolagets passion och uppmärksamhet tillsammans med det globala bolagets leveransförmåga. 

 

Alla dina transformationsprojekt under ett och samma tak. 

Processkartläggning, implentation av ERP, IPO readiness, förbättringsprojekt inom ekonomifunktionen

Är du redo att bygga framtidens ekonomifunktion? 

Klart du är! Vi finns här, nyfikna och startklara för att hittar rätt väg fram för er!

Vår ambition

VARFÖR vi gör det.

Vi har en omättlig passion att få människor omkring oss att må bra! Att inspirera, utmana och stötta våra kunder, konsulter, kandidater och kollegor. Att få dem att utvecklas, växa ​och uppleva en känsla av vara på rätt väg.

HUR vi gör det.

Drivna av nyfikenhet strävar vi alltid efter att lära oss nya saker, utforska innovativa idéer och tankar, identifiera utmaningar att hantera och problem att lösa.

VAD vi gör.

Vi hjälper våra kunder att frigöra tid för en enklare och roligare vardag. Dels genom att optimera processen att hitta rätt leverantörer och konsulter dels genom att effektivisera ekonomifunktionen med stöd av rätt verktyg och system. 

bottom of page