Vi älskar att dela kunskap

Vi lever i en ny värld, där utvecklingen går framåt med närmast exponentiell hastighet. För att ligga i framkant av utvecklingen måste du ständigt utveckla dina färdigheter, förvärva nya kompetenser och vara nyfiken . Vi vill att Vandra Consulting Group ska vara en möjliggörare av detta, där lärande och kunskapsdelning utgör en viktig del av vår verksamhet.

Vandra med Vandra

Vi bjuder in CFO:er till ett stadsnära naturområde i Stockholm för att under en vandring bidra med nya insikter och kunskap om aktuella och intressanta ämnen samt ett unikt nätverk av andra CFO:er.


Läs mer här!

Demo av RPA

Vill du vet mer om vad RPA är och hur det fungerar i praktiken? Vill du har svar på alla dina frågor? På våra webinar ger vi dig en kort intro och bygger en robot live - a.k.a automatiserar en process.


Läs mer här!

nyfiken på RPA?

Välkommen till vårt kostnadsfria Webinar

Vad är RPA (Robotic Process Automation)? Hur fungerar det i praktiken? Vilka processer kan man automatisera? Kan man automatisera uppgifter eller måste det vara en hel process? Var börjar man? Måste man kunna koda?


Det här är några av de frågor vi försöker utröna och svara på under våra DEMO-EVENT där vi också bygger en robot live. Har du andra frågor? Låt oss veta så försöker vi besvara dem också.


Skicka in din intresseanmälan redan idag så hör vi av oss vid nästa demo-tillfälle

vandra med vandra

Välkommen till våra kostnadsfria vandringsevent

Vi gillar att göra vardagen lite enklare och roligare för CFO:er. Vi delar därför med oss av kunskap och tankar genom vårt kostnadsfria event Vandra med VANDRA. Vi bjuder in CFO:er till ett stadsnära naturområde för att inte bara bidra med nya insikter utan även bjuda på ett unikt nätverk. Vi vandrar tillsammans -som vi alla vet ökar kreativiteten - och delar kunskap och tankar kring ett intressant och aktuellt ämne.


Genom att eventet genomförs i mindre grupper i naturen där vi på ett strukturera och corona säkert sätt vandrar tillsammans, skapas en unik miljö för relationsbyggande. För att skapa ett givande nätverk har vi ett begränsat antal deltagare som nogsamt matchas, vilket möjliggör för att alla deltagare får tillgång till en exklusiv skara CFO:er från bolag och branscher man troligen aldrig hade träffat under samma förhållanden.


Vi planerar nu för kommande vandringar under hösten 2022. För att inte missa att bli inbjuden till kommande vandringar kan du fylla in en intresseanmälan nedan.


Häng med på vårt nästa vandringsevent!

Genomförda event

Nedan kan du läsa om våra tidigare genomförda event för CFO:er.

Tema: EU's gröna taxonomi

Funderar du kring hur EUs gröna taxonomi kommer att påverka svenska företag och organisationer?


Lagstiftningen och riktlinjerna för hur det ska gå till är ännu inte helt fastställda på EU-nivå. Som CFO berörs du av taxonomin genom kravet att finansiellt redovisa andelen av företagets omsättning, driftskostnader och investeringar som avser aktiviteter som klassas som gröna. Vad innebär detta? När ska det ske? I ett oklart läge, hur kan vi förbereda oss?


Fredagen den 19 november 2021 fördjupade vi oss i EUs gröna taxonomi och de rapporteringskrav som den medför tillsammans med Cecilia Näsman. Cecilia är hållbarhetskonsult med lång erfarenhet från finans- och försäkringssektorn, både som ledare och styrelseledamot. Sedan 2016 är hon konsult och delägare i U&We, en byrå som i mer än 25 års tid stöttat företag och organisationer att skapa värde med hjälp av hållbarhetsfrågorna. Cecilia är specialiserad på områdena icke-finansiell rapportering och internationella ramverk som t ex hållbarhetsredovisning, TCFD (Taskforce on climate-related financial disclosure), UN Global Compact och Science based targets initiative (SBTi). Hon arbetar också som coach och bollplank till företag som vill utveckla sitt strategiska hållbarhetsarbete. EUs taxonomi och Sustainable Finance-plattform är högaktuella frågor på många företags agenda just nu, och Cecilia kommer att tala om hur taxonomin förväntas bidra i omställningen till en utsläppssnål ekonomi och vad det kan betyda för dig som CFO och för ditt företag.


ÄR DET MÖJLIGT MED KLIMATNEUTRAL TILLVÄXT?


Svaret är Ja enliget forskaren John Hassler.

Den 9 augusti i år kom IPCC ut med sin senaste klimatrapport som otvetydigt slår fast sambandet mellan människans utsläpp av växthusgaser och ökningen av den globala medeltemperaturen. En av de mest omstridda frågorna bland klimatforskare har varit förhållandet mellan utsläpp av växthusgaser och tillväxt: Är tillväxt förenligt med minskade utsläpp och går det att uppnå klimatneutralitet parallellt med en tillväxtagenda?


Torsdagen den 23 september 2021 hade vi glädjen att få med oss en internationellt erkänd nationalekonom med en minst sagt gedigen bakgrund: Professor i Nationalekonomi vid Stockholms Universitet med doktorsexamen från MIT, medlem i priskommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, medlem i Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, lärare till både nuvarande Finansminister Magdalena Andersson och tidigare Finansminister Anders Borg under deras respektive forskarutbildning, krönikör på Expressen och en aktiv samhällsdebattör ⭐John Hassler⭐. John har de senaste åren fokuserat sin forskning på just klimatekonomi, naturresurser och tillväxt. På år vandring pratade han om vad hans och andras forskning säger om hållbar tillväxt och vilken politik som fungerar och inte fungerar när det gäller att skapa förutsättningar för en sådan.

Ledarskap -

hur det påverka din nutida och framtida roll som CFO

I början av februari hade vi glädjen att få med oss en av Sveriges absolut främsta ledarskapscoacher som vandringstalare: Christer Olsson. Utöver att han under de senaste 28 åren coachat några av de tyngsta beslutsfattarna i svenskt näringsliv, blev han även 2019 framröstad som Sveriges bästa talare. Under en vandring i Stora Skuggan med 16 minusgrader tillsammans med 30 CFO:er från olika branscher delade Christer med sig av konkreta och matnyttiga tankar kring ledarskap inom den moderna ekonomifunktionen.

Vandring i Stora Skuggan den 11 februari 2021.

Intervjuer med CFO:er från Vandra med VANDRA - tema Ledarskap.

Carl Svensson - CFO - Securitas Sverige

Liselotte Haglind - CFO - KPMG

Christopher Diaz - CFO - Allianceplus

Christer Olsson - Vandringstalare - Fråga 1

Christer Olsson - Vandringstalare - Fråga 2

Artificiell Intelligens -

hur det påverka din nutida och framtida roll som CFO

Film från premiärvandringen med 25 CFO:er den 4e september 2020.

Temat för höstens två första event den 4e spetember respektive 15e oktober var Artificiell Intelligens och hur det kommer att påverka din nutida och framtida vardag som CFO. Med oss på vandringen hade vi två experter på området Alexander Fred-Ojala och Marcus Zethraeus: Alexander är Global AI-expert, som bland annat arbetar som forskningsdirektör på UC Berkeleys Data Lab, rådgivare åt flertalet Fortune 500-bolag och grundare av flera teknikföretag. Marcus är Managementkonsult, serieentreprenör och expert inom datadrivna affärsmodeller och digitaliseringsstrategier.Intervjuer med CFO:er från de första eventen Vandra med VANDRA och hur de upplevde konceptet.

Jenny - CFO - Budbee

Lotta - CFO - Tempest Security

Karl - CFO - Landshypotek

Hedvig - CFO - Sveafastigheter

Linda - CFO - Bambuser

Carl Johan - CFO - Hemnet

Caroline - CFO - Eventyr

Robert - CFO - HIFAB